Supplementary courses

Droneføreren skal på et hvert tidspunkt efter udstedelsen af dronebevis kunne dokumentere mindst 24 flyvninger med en samlet flyvetid på mindst 4 timer inden for det seneste år. Er dette ikke opfyldt, skal droneføreren gennemføre en suppleringsuddannelse på et uddannelsessted, som er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, jf. § 18.

Suppleringsuddannelsen indeholder en kort repetition af relevante emner samt aflæggelse af en praktisk flyveprøve. Suppleringsuddannelsen vil have en varighed på mindst 5 timer.

Kontakt os for nærmere aftale